Одрживост животне средине

Челик је метал који се у великој мери користи због своје високе поузданости. Сматрамо да борба за очување животне средине треба заснивати на тој истој вредности, која је и темељ нашег пословања.

Велика одговорност велике индустрије

Челик је основа тешке индустрије, било да је сам производ или да се користи за делове производних машина/алата за грађевинарство, транспорт, енергетику, машинство и друге секторе. Конструкциони елементи од челика чине кичму возила, мостова, зграда, цеви; свега онога без чега није могуће замислити савремено друштво. Међутим, производња челика је комплексан и слојевит процес који може бити знатан извор загађења, превасходно због емисија штетних гасова и финих честица. Ниво загађења варира у зависности од различитих фактора – од врсте технологије и старости постројења до нивоа заштите која је законски на снази у земљи. Заштита животне средине укључује заштиту вода, ваздуха и земљишта, очување биодиверзитета и заштиту природних станишта, као и смањење загађења, емисије штетних гасова и отпада. Да би се то постигло неопходан је широк спектар доследних и међусобно повезаних активности, од мониторинга животне средине до развоја политика и законских прописа који регулишу производни процес.

Одељење за заштиту животне средине

Металфер је посвећен ограничавању емисија у ваздух, воду и земљиште, те смањењу буке и отпада. Наш циљ је промишљено и рационално коришћење ресурса и управљање постројењима у циљу сталног побољшања њиховог утицаја на животну средину; годинама уназад наша компанија прати најновије технолошке иновације и свој производни процес унапређује њиховом имплементацијом. У намери да дубински посвети одрживости пословања, Металфер је увео стручно одељење посвећено свим пословима које обухвата заштита животне средине, а оно је у последње две године порасло чак пет пута. Неке од свакодневних обавеза овог одељења подразумевају усклађивање са дефинисаним прописима, правилним одлагањем и класирањем генерисаног отпада, као и његовом предајом овлашћеним оператерима. Наши запослени такође су редовни посетиоци обука везаних за све сегменте заштите животне средине, а њихова едукација у овом пољу доприноси дубљем и усмеренијем деловању компаније.

Приоретизовање еколошких питања

Ослањамо се на принципе циркуларне економије, што је између осталог видљиво на примеру производње челика из електролучних пећи (EAF). Основна и коначна сировина за производњу у електролучној пећи је челични отпад који прикупљамо, класирамо и прерадом претварамо у готов производ. Овако произведен материјал је трајан и задржава своја својства током времена. Осим кроз рад електролучних пећи своје циљеве спроводимо тако што и све друге отпадне материјале одвајамо, а затим класирамо како бисмо лако извршили обнову и регенерацију. На овај начин отпад се смањује, а могућности за његову поновну употребу расту.

Очување животне средине је ургентно питање. Планета је суочена са бројним изазовима: климатске промене, загађење и смањење зеленог појаса су само неки од њих. Осим што утичу на будућност природе, све ове околности мењају и здравље, економију, стабилност друштва. Приоритети еколошких питања и предузимање адекватних мера у компанији Металфер од изузетног је значаја, због чега је пословање строго усклађено са прописима, односно законским одредбама дефинисаним на националном и регионалном нивоу. Сви параметри емисија су прецизно дефинисани кроз документ Интегрисана дозвола (IPPC) (Линк – Интегрисана дозвола), издат од надлежног органа Покрајинсјки секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине Нови Сад. Систем управљања животном средином усклађен је са стандардом ISO 14001 (Линк – ISO 14001) имплементираним на различитим нивоима услед одлуке да се систем заштите животне средине унапреди, док постигнуте резултате помно пратимо и узимамо у обзир при даљем развоју одрживих стратегија. Оптимално управљање постројењима је приоритет Металфера те континуирао вршимо истраживања процеса и материјала у циљу ефикасније производње и смањења емисија.

РЕЛЕВАНТНЕ ПРИЧЕ
Металфер Група додељује школске стипендије за 2023./24.
Металфер Група додељује школске стипендије за 2023./24.

Са поносом објављујемо да Металфер Група и ове године наставља са традицијом доделе школских стипендија деци наших запослених!

Учешће наших момака у фудбалској лиги
Учешће наших момака у фудбалској лиги

Компанија Metalfer Steel Mill подржава спортски и тимски дух својих запослених.

Ђак првак
Ђак првак

Као што шума сваког јутра буди своје тајне и пушта птице да причају приче, овогодишња свечана представа у Градском позоришту звучала је као одјек детињства и чуда које оно носи.

ЕПД сертификат
ЕПД сертификат

Групација Metalfer Group са поносом објављује да је наша компанија Metalfer Steel Mill стекла ЕПД (Environmental Product Declaration) изходован од стране реномиране куће EPD International AB Stockholm.

Челичење у Металферу
Челичење у Металферу

”Челичење”, сада већ традиционална, годишња манифестација која слави дух тимског рада и заједништва у ”Metalfer Steel Mill”-у, одржана је ове године 2. јуна у парку природе – Засавица.

Милион тона челика у новом погону фокусираном на заштиту животне средине
Милион тона челика у новом погону фокусираном на заштиту животне средине

Компанија ”Metalfer Steel Mill”, добро познато име у индустрији челика, са поносом објављује успешну производњу првих милион тона челичних производа у свом новоотвореном погону.

Западнобалкански ЕСГ самит
Западнобалкански ЕСГ самит

Надзорни одбор Металфер групе активно је учествовао на првом Западнобалканском самиту о екологији, друштвеној одговорности и менаџменту (ЕСГ), који је одржан у Порто Монтенегру од 26. до 28. априла.

Конференција „Investing in Resilience“
Конференција „Investing in Resilience“

Надзорни одбор Металфер групе учествовао је на годишњем састанку и пословном форуму Европске банке за обнову и развој (ЕБРД).

Одржана прва свечана приредба „Ђак првак“
Одржана прва свечана приредба „Ђак првак“

Како је полазак у школу један од најбитнијих догађаја у животу сваког детета, решили смо да их на овај начин подржавамо те забавним програмом…

Тимски дух у радним и спортским активностима Металфера
Тимски дух у радним и спортским активностима Металфера

„Челични момци“ су на фудбалском терену у оквиру чак два спортска догађаја показали колегијалност и упорност.