Одрживо рударство

Одрживо рударство: савремени, еколошки развој рудника

Одрживо рударство се ослања на различите технолошке, економске и друштвене иновације и праксе како би се готово потпуно ослабили негативни утицаји рударске делатности на животну средину и на друштво. Овај приступ подразумева одговорно понашање према природним ресурсима, смањење загађења, очување биодиверзитета и подршку локалној заједници у којој се рударске активности одвијају.

Примена принципа одрживог развоја односи се на целокупан животни циклус рудника, укључујући активности као што су истраживање, пројектовање, изградња, експлоатација, затварање и рекултивација рудника. Одрживо рударство подразумева стога и друштвену одговорност, што значи да се морају поштовати права локалне заједнице и радника, а запослени треба да буду оспособљени за рад по највишим стандардима безбедности и заштите на раду. Овакав модел рада осигурава да се рударска делатност одвија са минималним утицајем на окружење и максималним економским бенефитима за све заинтересоване стране.

До краја 2028. године план је да се искључимо из свих пословних активности које су повезане са експлоатацијом угља.

Каменоломи еруптивног каменог агрегата

Металфер група је један од водећих прерађивача грађевинског камена еруптивног порекла, а у њеном саставу налазе се каменоломи најквалитетнијег еруптивног каменог агрегата: Мрчићи, Тавани Марковићи, Лисине и Дреновачки кик. Камен из ових каменолома се прерађује у постројењима Мрчићи на Дивчибарама и Шушеока код Ваљева.

Еруптивни камени агрегат има следеће примене:

– Фракције за израду завршних слојева асфалт бетона;
– Фракције за израду бетона марки изнад 40;
– Туцаник I категорије за горњи застор пруге;
– Материјал за насипање путева (тампон).