Сложени информациони системи металфер групе

Са растом групе пропорционално је расла комплексност процеса и функција унутар компанија, па тако и потреба за увођењем сложеног софтверског система намењеног корпорацијама.

Почетком 2020. године донели смо одлуку да постојећи софтверски систем заменимо новим, свеобухватнијим, који ће дугорочно задовољавати све потребе Металфер Групе. Почетком те године покренули смо преговоре са више компанија које су нудиле своја софтверска решења, а након презентација и референтних посета стручни тим, састављен од кључних запослених из различитих одељења, решио је да у овај пројекат уђемо са фирмом М&I из Новог Сада. Планиране фазе пројекта су завршене на време и нови софтвер, који укључује све компаније у групи као и све њихове одсеке (финансије, продаја, набавка, производња, одржавање, транспорт, људски ресурси, правна служба, алатница, магацин) успешно је пуштен у рад 1. јануара 2021. године.

СТАБИЛНОСТ И ЗАШТИТА ПОДАТАКА

Будући да се Металфер Група непрестано развија и шири тако ни имплементације и дораде на ЕРП-у (ЕRP – Enterprise resource planning) никада нису коначне. Осим тога, технологија је свакога дана све напреднија и софтвери постају све захтевнији, док опрема застарева. Имајући то у виду, обнова серверске инфраструктуре јавила се као неоппходност, a уз њу и креирање у потпуности функционалаог и стабилног система, у коме су груписани сви сервери путем “VMware vCenter”, моћне платформе за управљање виртуелном инфраструктуром. Улагањем у неопходну додатну опрему, те потписивањем уговора са компанијом Comtrade, успешно смо уз њихову помоћ завршили пројекат за мање од 3 месеца, а одржавање је у потпуности преузела наша ИТ служба. Систем за сада обухвата 18 виртуалних машина. 

Након реконструкције ове комплексне серверске конструкције закључили смо да су чување, доступност и заштита података унутар ње подједнако важни. Свака фирма је изложена различитим нападима или незгодама, а постојање резервних копија свих докумената омогућује успешно враћање система у функцију у веома кратком року. Током 2022. године смо одлучили да уведемо „DRAAS“ (Disaster Recovery as a Service), који свакодневно обавља снимање тренутног стања и у случају катастрофе нуди враћање система великом брзином. Comtrade нам је био партнер и у овом пројекту, за који смо такође купили програм за чување података. У питању је програм који и даље користимо – решење компаније „Veeam“, а прављење дупликата за архиву ради се редовно за одређени временски период.

Металфер предлаже: Иновативна проблемска решења наших запослених

МЕТАЛФЕР ПРЕДЛАЖЕ: ИНОВАТИВНА ПРОБЛЕМСКА РЕШЕЊА НАШИХ ЗАПОСЛЕНИХ

Иницијатива која запослене подстиче на креативно решавање проблема наставља се и ове године у истом облику, а прошлогодишњи предлози успешно су и у потпуности спроведени у дело.  

Са жељом да све чланове Металфера укључимо у инфраструктурна питања компаније увели смо могућност да, као учесници и најбољи познаваоци производног процеса, сами дају предлоге о квалитативним изменама које би унапредиле њихов или колектитвни рад. Ова пракса показала се као отварање конструктивног дијалога о ефкаснијем функционисању компаније, а диверзитет приступа и мишљења богатство је какво у Meталферу подстичемо, одржавамо и поштујемо. Прошлогодишњи предлози били су функционални у реалном производном окружењу, а сходно томе колеге су адекватно награђене.

БРОНЗАНИ И ЗЕЛЕНИ ПРЕДЛОГ

– Бронзани предлог Љубише Каралића и Илије Дакића тиче се аутоматских врата ЕБТ. Овај предлог олакшао је рад колегама на ЕАФ пећи, као и мање ангажовање ватросталног одржавања које је до сада врата мењало свакодневно;
– Зелени предлог Драгана Кличарића тиче се заптивних елемената на трајберима: предлог реконструкције улежиштења осовина трајбера, како би се зауставио губитак уља за подмазивање услед честих цурења, одагнао је проблем које ни представници фирми „Даниели“ и „Сидер“ својим модификације претходно нису успели да реше. Реализација Зеленог предлога допринела је заштити животне средине, као и уштеди уља. Током 2022. године, као и почетком 2023, није било цурења средства за подмазивање на поменутим трајберима.

Колегама честитамо на прошлогодишњем успеху и подсећамо да је у току акција Металфер предлаже 2.0, те да своје предлоге можете доставити на мејл адресу metalferpredlaze@metalfer.net или убацивањем предлога у назначене кутије на портирници код Управне зграде и Топионице. Срећно!

Зелени појас као штит производних погона

Садњу дрвећа препознали смо као важан корак у смеру очувања животне средине и као један од кључних елемената одрживе производње.

Друштвена одговорност и позитиван утицај на заједницу у којој послујемо есенцијалани су за Металфер, a ревитализација паркова и заштита природних станишта неке су од незаобилазних активности компаније. Кроз озелењaвање, посматрано пре свега као тимску, заједничку активност, желимо да покажемо суграђанима своју еколошку свест. Тврдимо да је могуће, ако не и неопходно, својим пословањем направити баланс између штетних емисија и дрвећа које апсорбује угљен-диоксид, утичући тако на ефекат стаклене баште, а последично и на глобално загревање. Смањити загађење, на чему неуморно радимо, није довољно, и зато изнова мапирамо своје могуће утицаје на животну средину.

Пошумљавање је један од најбољих начина да помогнемо обнову свог непосредног окружења. Компанија Металфер зато је, између осталог, поделила 36 000 садница јабуке и шљиве за дворишта у Сремској Митровици. Циљ је био да се на овај начин и на приватним поседима утиче на озелењавање града кроз одабране сорте јабуке и шљиве. Суграђани ће кроз неколико година на својим имањима добити и плодове ових воћки, аутохтоних за наше крајеве.

ПОСАДИЛИ СМО:
– 35 садница граба и 28 садница платана, у 2021. години;
– 65 садница платана, 5 садница брезе и 13 садница црне тополе, у 2022. години.

До 2030. године у плану је посађених 1000 садница различитих биљних врста, као и да наши производни погони буду заштићени широким зеленим појасом.

Нула отпада као дугорочни циљ

Одрживо и одмерено коришћење природних ресурса за нас пре свега значи здраву животну средину за садашње и будуће генерације.

Сав челик који производи Металфер долази из отпада, што је најпрецизнији одговор на светске покушаје да се оствари одржива економија са ниским садржајем угљеника. Процес производње челика у електролучној пећи почиње пуњењем отпадног гвожђа, потпуно рециклираног отпадног материјала. Након топљења и ванпећне припреме, течни челик се излива на машини за континуално ливење. Током процеса производње челика у електролучној пећи настаје нуспроизвод – МСМ агрегат. Он се након хлађења уситњава и претвара у 100% рециклирани производ. МСМ агрегат се затим користи за израдњу путних површина са високим нивоом приjањања и безбедности.

У циљу бољег искоришћења челичног отпада који у великим количинама свакодневно пристижу у погон Топионице, Металфер се одлучио за куповину шредер машине за прераду челичног отпада. Ова машина за циљ има потпуно чишћење челичног отпада и његово уситњавање, што директно утиче на оптимизацију производње и смањење емисија. Сепарацијом и класирањем отпада добијеног прерадом у шредер машини он постаје замена за високоугљеничне материјале и наставља своју примену у нашем производном процесу. Овако добијени метали, као што су алуминијум и бакар, представљају улазну сировину за топионице обојених метала.

ЕЛИМИНАЦИЈА ОТПАДНЕ ВОДЕ

Металфер интензивно ради на томе да до 2025. године имплементира најмодерније постројење за третман отпадне воде. Упостављањем рециклуације воде све ће се отпадне воде након третмана вратитити у поједине технолошке процесе и тамо наћи своју примену. Сва коришћена вода пречишћаваће се и изнова враћати у процес како би се отпадна вода у потпуности елиминисала. У овај поступак биће укључено прикупљање атмосферских вода са свих површина производних погона и њихова поновна употреба, а све у циљу смањења потрошње бунарске воде.

Спољни линкови:

  • Линк – Интегрисана дозвола
  • Линк – Интегрална дозвола
  • Линк – Сертификат ЕПД
  • Линк – ИСО 14001

Отпад као ресурс у еко-рециклажном парку

У великој компанији попут наше отпад се јавља у производном процесу колико и у животима запослених, а и један и други представљају вредне ресурсе Металфера.

Као компанији са више стотина запослених веома нам је важно да се водимо циркуларном економијом, моделом који се фокусира на одрживо коришћење ресурса и смањење количине отпада. Материјали се на овај начин користе што је могуће дуже – кроз поновну употребу, поправку, рециклажу и обнову, ефикасно и без расипања. Један од основих принципа циркуларне економије је и рециклажа, а она подразумева прикупљање, сортирање и рециклирање материјала како би се створиле нове сировине које се могу користити при настанку производа, обновљених и модернизованих, како би се продужио њихов животни век.

Корпоративна одговорност подразумева свест о комплетном процесу произвоње: од улагања у животну средину до друштвеног утицаја на територију и заједнице у којима се налазе наше фабрике. Бити зелена компанија значи да можемо да спојимо повећање производње са поштовањем према животној средини. Посвећеност одрживости производње се последњих година интензивирала кроз истраживање и развој технологија са мањим утицајем на животну средину.

КОНСТАНТНО УНАПРЕЂЕЊЕ ОДРЖИВОСТИ ПРОИЗВОДЊЕ

Еко-рециклажни парк представља важан пројекат Металфера и материјализацију оваквог савременог одрживог пословања. У питању је место сакупљања папира, картона и ПЕТ амбалаже, како из канцеларија тако и из домаћинстава свих запослених у компанији. Предметни отпад се продаје оператеру на даљи третман, а новац од продаје усмерен је ка куповини паметних клупа за средње школе, што је је још један од пројеката компаније којим се улаже у будућност.

Циркуларна економија има бројне предности, укључујући смањење загађења, уштеду ресурса, смањење количине отпада и повећање економске ефикасности. Смањењем количине отпада који се одлаже на депоније или се спаљује смањује се и количина штетних гасова, односно загађење околине. Када отпад преузме улогу сировине за производњу нових производа, потреба за новим сировинама драстично опада, чиме се неретко смањују и трошкови производње. Повећавати производњу не значи дакле нужно и загађивати више, што иницијативама попут еко-рециклажног парка покушавамо да учинимо транспарентним.

Тимски дух у радним и спортским активностима металфера

Челични момци су на фудбалском терену у оквиру чак два спортска догађаја показали колегијалност и упорност.

Пролеће и јесен 2022. године обележила су два велика спортска догађаја иза које поносно стоји наша компанија – „Челичење“, окупљење запослених на којем је централни догађај турнир у фудбалу, а затим и „Челична лига“ – дружење у оквиру фудбалске лиге које се током двомесечне сезоне одржава суботом ујутру у хали СЦ Пинки у Сремској Митровици.

Као и у сваком тимском раду, вештине, емоције и посвећеност запослених у Металферу јасно се препознају чак и када се они окупе око лопте, ван пословног окружења. Своју радну етику наше колеге примењују на фудбалском терену са подједнаким оптимизмом и борбеним духом. Овим окупљањима свако доприноси својим способностима и енергијом, а увек је задовољство гледати запослене како истовремено сарађују и забављају се, док их са трибина охрабрују пријатељи и породице. Уместо супервизора, овај пут надгледале су их фудбалске судије, а резултати колективног труда чекали су их на семафору спортске дворане.

ЧЕЛИЧНА ЛИГА

Осим дружења на локалном терену, фудбалски турнир као део спортског дана “Челичење” показао је да наша компанија заиста има невероватне спортисте. У оквиру Специјалног резервата природе Засавица челични момци су показали одличну кондицију и сјајно фудбалско знање, али и важност добре, поштене игре. Поверење у саиграче осећало се међу фудбалера Металфера, а квалитет фудбала је био толико висок да смо одлучили да премијерно покренемо и фудбалску лигу – „Челичну лигу“.

Паметна клупа донирана средњој школи „Никола Тесла”

Донацијом паметне клупе у сремскомитровачкој електротехничкој школи наша компанија облежила је почетак нове школске године.

Традиционално школовање данас је изазовно за младе људе, те би окружење у којем се свакодневно налазе требало да буде у дијалогу са савременим потребама. Технологија је несумњиво постала неопходан алат за учење, комуникацију и кретање, а умреженост је једна од вредности коју средњошколци препознају као виталну. Имајући све то у виду, одлучили смо да овој средњој струковној школи донирамо паметну клупу на соларни погон коју одликују модерне карактеристике бесплатно доступне свим корисницима – интернет, бежични пуњач за електричне уређаје, пуњач за електричне бицикле и мерач квалитета ваздуха. Осим што се надамо да ће оваква клупа олакшати успешно савладавање свакодневних задатака ученика, верујемо и да је она пример добре праксе у погледу одрживости и иновативности.


Позиционирана у дворишту школе „Никола Тесла”, паметна клупа представља наставак успешне сарадње која је започела заједничким развојем програма дуалног образовања. Ова електротехничка школа полазишно је место бројних наших колега и сарадника, док неки од ђака већ сада реализују практичну наставу у оквиру компаније Металфер. Ученици школе „Никола Тесла” едукују се у областима од машинске обраде до енергетике, те желимо да препознају нашу компанију као простор подршке и развоја – како њихових будућих идеја, тако и њихових компетенција.