6. Metalfer Борања

Рудник гвожђа
Рудник бакра
Дозвола за истраживање (Cu, Pb, Zn, Au, Ag, Mo, Fe, W, Sb)

7. Metalfer MP

Мајдан планина (Pb, Zn, Au, Ag рудник у процесу производње)
Lece Радан планина, дозвола за истраживање (Pb, Zn, Au, Ag)

8, Metalfer каменолом Мрчићи
9. Metalfer Чадиње
contact map image